Assortiment

It faderpaard / Het vaderpaard - Tsjêbbe Hettinga

Deze uitgave bevat vier bundels met door dichter Tsjêbbe Hettinga eigenstemmig in het Fries voorgedragen gedichten. Let op: de bundels zijn ook los verkrijgbaar. Spreker(s): Tsjêbbe Hettinga
€ --,-- Incl. btw
 Koop bij Luisterrijk.nl

Luisterfragment

Verzameling van vier bundels van de Friese dichter Tsjêbbe Hettinga: De foardrachten (De voordrachten), Fan oer see en fierder (Platina de zee), Lytse jonge en oare gedichten (Kleine jongen en andere gedichten) en Evening (Equinox).

Inhoud:

De foardrachten / De voordrachten
1. Frjemde kusten (Vreemde kusten)
2. Hotelkeamer (Hotelkamer)
3. It gers it hea en de rook fan beide (Het gras het hooi en de geur van beide)
4. Dat blauwe skaden (Onder de harpoeniers)
5. De blauwe hauk fan Wales (De blauwe havik van Wales)
6. It Wikeler Hop (Het Wijckeler Hop)
7. It weinhus (Het wagenhuis)
8. It faderpaard (Het vaderpaard)

Fan oer see en fierder / Platina de zee
1. Oankomst (Aankomst)
2. It skipssjoernaal (Het scheepsjournaal)
3. De kruk (De kruik)
4. De skieppehoeder (De schaapherder)
5. De rots (De rots)
6. Fan oer see en fierder (Van overzee en verder)
7. Dunsje dy de dolken yn myn hud (Dans je de dolken in mijn huid)
8. Under de wrald (Onder de wereld)
9. De moerbeibeam (De moerbeiboom)

Evening / Equinox
STEDEN OAN SEE (steden aan zee)
1. De rjemme fan it tiidleas bern (De room voor het tijdloze kind)
2. Under mûzebiters (Onder kiekendieven)
3. Nachtappels (Nachtappels)
4. Wylde kninen (Wilde konijnen)
5. Taurus en it hege hakken (Taurus)
6. De skûte (De schuit)
7. Spegel fan ’e oséaan (Spiegel van de oceaan)
8. Man fan gers (Man van gras)
9. Amearikaanske kust (Amerikaanse kust)

TWA KONTININTEN (twee continenten)
10. Ymmigrant (Immigrant)
11. De folle seilen fan ’e see (De volle zeilen van de zee)
12. Oan ’e dyk (Aan de dijk)
13. Wylpen wee (Wulpenwee)
14. Wûne kontininten (Gewonde continenten)
15. Equinox (Equinox)
16. Dat kriizjend ljocht (Dat krijsende licht)
17. Parallelly (Parallellie)
18. Diafragma (Diafragma)
19. Hylpen (Hindeloopen)

IN 'T LÂN FERWAAID (in het land verwaaid)
20. Hichtum (Hichtum)
21. Burdaard (Burdaard)
22. Greonterp (Greonterp)
23. Kimswert (Kimswerd)
24. Tusken twa seeën (Tussen twee zeeën)
25. Nekkerbuorren (Augiasstal)
26. Benner (Benner)
27. Pergamyn (Pergamijn)
28. Hân fan snie (Hand van sneeuw)
29. Styx (Styx)
30. Jûn de omstannichheden (Door de omstandigheden)
31. De lêste staasje (De laatste statie)

Lytse jonge en oare gedichten / Kleine jongen en andere gedichten
1. Werom fan maitiids sprong
2. Ut de dreamen oer fiere lannen
3. Werom ut e berneridden
4. Fan einleaze simmers
5. Ut e buorren en syn skimer
6. Fan de ademleze mule
7. Silend werom ut e skou
8. Ut e streken fan e redens
9. Werom ut de tiileze snie
10. De mar
11. Oan leech en stˆd niks foarby
12. Gesicht fol seef–gels
13. In memoriam in arbeider
14. Guwl

Uitgegeven door: Erven Tsjêbbe Hettinga
Spreker(s): Tsjêbbe Hettinga
Speelduur: 3 uur 39 min

Grootte: 220 MB

ISBN: 9789074071239