Starten met Mindfulness - Leer om meer bewust te zijn, kalmer en gelukkiger! - Suzan van der Goes

In deze audiocursus ontdek je in 10 lessen de 8 inzichten van mindfulness. In elke les van ongeveer 15 minuten wordt het inzicht besproken, is er een toepasselijk gedicht of verhaal en een geleide meditatie. Spreker(s): Suzan van der Goes
€ 21,99 Incl. btw
 Koop als download


Luisterfragment

Cursusbeschrijving
Les 1 Inleiding
In deze sessie leer je de basis van bewuste aandacht, van mindfulness. Ik zal de 8grondhoudingen van mindfulness introduceren en de basis leggen voor de hele cursus dooraandacht te besteden aan de adem, lichaamsbewustzijn en aandacht in het dagelijkse leven.
Les 2 Niet oordelen
In deze les zullen we de eerste houding ‘niet beoordelen’ ontdekken. We oordelen over enbeoordelen altijd alles wat we doen en elke situatie of persoon die we tegenkomen. Een deel vandeze oordelen is natuurlijk noodzakelijk, maar niet alle oordelen zijn nodig!Vooral alle harde zelf-kritische oordelen zijn niet behulpzaam en deze geven vaak extra stress.In deze sessie besteden we aandacht aan oordelen en hoe je het misschien anders kan doen.
Les 3 Niet-streven
De tweede houding die we zullen onderzoeken, is ‘niet streven’. In onze drukke wereld doen wealles met een reden, met een doel. We willen iets bereiken of we verzetten ons tegen dingen.We proberen over zoveel mogelijk situaties controle te houden.Vandaag proberen we te zijn, in het huidige moment te zijn, tevreden te zijn in plaats van altijdmaar te doen en te rennen en te streven!
Les 4 Geduld
In deze sessie kijken we naar de voordelen van geduldig zijn. Geduldig met jezelf en met dewereld en mensen om je heen. Geduld is vaak een lastige kwaliteit voor ons.Er zijn veel obstakels in het dagelijks leven; zoals het verkeer, wachtrijen, trage mensen enz.Dit kunnen natuurlijk ook goede manieren zijn om geduld te oefenen. Geduld is ook wijsheid ennoodzakelijk voor groei zoals je zult horen in het verhaal over de vlinder.
Les 5 Acceptatie
In deze sessie zullen we de houding van acceptatie verkennen. Geen passieve vorm van 'het iswat het is', maar een wijze en medelevende vorm van acceptatie. Veel energie gaat naarweerstand of verzet, ??van de realiteit, van andere mensen en onze omstandigheden. En we kunnenvaak moeilijk onze eigen imperfectie accepteren. In deze les maken we een begin met het sluitenvan vrede met onszelf en met ons leven.
Les 6 Loslaten
Loslaten is altijd een moeilijke houding. We zijn zo gewend om vast te houden aan dingen enmensen ook als die niet goed voor ons zijn. Als je dingen kunt laten gaan of misschien nog beterlaat zijn, word je gelukkiger en meer ontspannen. In deze les zullen we mediteren met hetprachtige gedicht Loslaten en liefhebben door Nelson Mandela.
Les 7 Mildheid
In deze les zullen we de houding van mildheid voor jezelf en anderen onderzoeken.Minder kritisch zijn en misschien wat minder je best doen. Eens stil staan bij de vraag:Wat heb ik nodig vandaag om me goed te voelen? ofHoe kan ik vandaag goed voor mezelf zorgen?Het gedicht van John Welwood gaat over mildheid, zeker ook voor jezelf. De meditatie is eenmeditatie met compassie.
Les 8 Vertrouwen
Soms worstelen we door het leven en hebben we het gevoel dat we de weg kwijt zijn. Mindfulnessen compassie kunnen je helpen om weer contact met jezelf te maken en diep van binnen wetenwat je nu nodig hebt! En leren om mee te bewegen met de golfbeweging van het leven envertrouwen op de veranderlijkheid.In deze les zullen we ons verbinden met ons hart en het diepe vertrouwen dat we van binnenhebben.
Les 9 Frisse blik of open houding
In deze les zullen we kijken naar dingen met een open houding, met een frisse blik. Vaak kijken wenaar de mensen om ons heen, situaties en onszelf met een oordeel, met een gevoel van 'hier gaanwe weer’, met een gekleurde bril. Kun je de wereld om je heen bekijken alsof het allemaal fris ennieuw is, alsof je het nog nooit eerder hebt gezien? Ik lees een mooi gedicht hierover voor en ikbegeleid je door een meditatie waar je kunt oefenen met een frisse blik.
Les 10 Het einde
In de laatste les zullen we kijken naar alle dingen die je hebt geleerd en in de meditatie kun jereflecteren op de verschillende pijlers, grondhoudingen en een intentie voor de komende wekenzetten. Het gedicht gaat over het zijn in het huidige moment en zijn met de dingen die je doet.

Uitgegeven door: Audiobook Factory
Oorspronkelijke uitgever: Audiobook Factory
Spreker(s): Suzan van der Goes
Speelduur: 2 uur 8 min

Grootte: 176 MB

ISBN: 9789462550674