Disclaimer

Luisterboeken.nl is een initiatief en geregistreerd handelsmerk van Luisterrijk Webwinkels BV.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever van Luisterboeken.nl is het niet toegestaan, creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Luisterboeken.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Luisterboeken.nl besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Luisterrijk Webwinkels BV alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.