Assortiment

De staat van Nederland - Een hoorcollege over de geschiedenis en ontwikkeling van onze verzorgingsstaat - Paul Schnabel

Bij de laatste eeuwwisseling leek Nederland nog bijna klaar, nu zijn veel mensen wel klaar met Nederland. Is dat terecht? Paul Schnabel behandelt in dit college van vier uur de geschiedenis en ontwikkeling van onze verzorgingsstaat. Spreker(s): Paul Schna
Van: € --,--

Voor slechts:
€ --,-- Incl. btw
 Koop bij Luisterrijk.nl

Luisterfragment

Vroeger was alles beter. Dat is voor bijna niemand waar. Toch heeft Nederland wel betere tijden gekend – tijden van economische groei, van bijna volledige werkgelegenheid, van optimistisch vertrouwen in de politiek en optimisme voor de toekomst.

Bij de laatste eeuwwisseling leek Nederland nog bijna klaar, nu zijn veel mensen wel klaar met Nederland. Is dat terecht? Hoe staat Nederland er echt voor? Zullen na nare ook weer betere tijden komen en zijn we daar al naar op weg?

Paul Schnabel behandelt in dit college van vier uur de geschiedenis en ontwikkeling van onze verzorgingsstaat.

College 1
De internationaal vergelijkende statistieken worden steeds beter en geven een goed beeld van waar Nederland staat in de rangorde op zo uiteenlopende gebieden als armoede, geluk, levensverwachting, opleidingsniveau, concurrentiekracht en kwaliteit van leven. Meestal staat Nederland in de top vijf of top tien, maar die positie is niet onbedreigd. Wat moet er gedaan worden om tot de beste landen te blijven horen?

College 2
Na de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland geleidelijk een steeds meer omvattend stelsel van sociale zekerheid, zorg en maatschappelijke voorzieningen opgebouwd. In de Troonrede 2013 wordt een grote verandering in de relatie tussen overheid en burger aangekondigd. Gaat de verzorgingsstaat na ruim een halve eeuw nu echt verdwijnen? Wat houdt participatiesamenleving eigenlijk in en waarom is die overgang nodig of wenselijk? Zijn wij klaar voor de participatiesamenleving?

College 3
De eeuwwisseling viel bijna samen met een verandering in het politieke en maatschappelijke klimaat van traditioneel progressief naar modern conservatief. Populisme en nationalisme gingen de toon bepalen en het vertrouwen in de politiek en de politici daalde sterk. Dat leidt tot toenemende instabiliteit in de politiek en dat versterkt weer het wantrouwen en de ontevredenheid van de burger. Hoe zal het verder gaan?

Bij het hoorcollege wordt een synopsis als pdf-bestand meegeleverd.

Dit college is tot stand gekomen i.s.m. de Rode Hoed.

Inhoud
College 1: Altijd in de top tien: Nederland in internationaal perspectief
Hoofdstuk 1: Het verhaal achter de lijstjes
Hoofdstuk 2: Raakt Nederland zijn positie kwijt?
Hoofdstuk 3: De verschillen en overeenkomsten met andere landen

College 2: Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
Hoofdstuk 4: De geschiedenis van de verzorgingsstaat
Hoofdstuk 5: De veranderingen in de verzorgingsstaat: deel 1
Hoofdstuk 6: De veranderingen in de verzorgingsstaat: deel 2

College 3: Nederland in de 21ste eeuw: modern conservatief
Hoofdstuk 7: De politiek in Nederland
Hoofdstuk 8: De veranderingen in de politie

Uitgegeven door: Home Academy
Oorspronkelijke uitgever: Home Academy
Spreker(s): Paul Schnabel
Speelduur: 4 uur 7 min

Grootte: 142 MB

ISBN: 9789085301288