Assortiment

Cultuur in schoolorganisaties - Voor schoolleiders van scholen-in-ontwikkeling - Hanna de Koning

'Cultuur in schoolorganisaties' gaat over de manier waarop mensen in een school met elkaar omgaan in het werk. Welke schoolcultuur is in uw school manifest? Welke invloed heeft de cultuur op de ontwikkeling in uw school? Spreker(s): Iko Doeland, Guido van
€ --,-- Incl. btw
 Koop bij Luisterrijk.nl

Luisterfragment

Cultuur in schoolorganisaties gaat over de manier waarop mensen in een school met elkaar omgaan in het werk. En dan bedoelen we niet de verjaardagstaart bij de koffie, het bloemetje voor de zieke collega of de toto tijdens een WK voetbal. We doelen hier op de manier waarop mensen met elkaar werken en leren, dat wil zeggen: communiceren over het onderwijs, goede leservaringen uitwisselen, samenwerken tijdens vernieuwingsprocessen en leren van elkaars ervaringen.

Een goede schoolcultuur werkt ondersteunend bij de ontwikkeling van de school. Helaas is het omgekeerde ook waar: een slechte schoolcultuur werkt remmend en houdt op z’n best ontwikkelingen tegen, of – erger- helpt de school achteruit. Er bestaan dus culturen die het leren bevorderen en culturen die het leren belemmeren. Daar gaat dit luisterboek over. Welke schoolcultuur is in uw school manifest? Welke invloed heeft de cultuur op de ontwikkeling in uw school? Kunt u de cultuur beïnvloeden? En zo ja, hoe doet u dat dan?

De theorie in het boekje (meegeleverd als pdf-bestand) wordt ondersteund door geluidsfragmenten in het luisterboek en toegankelijk gemaakt door een concrete schoolsituatie als uitgangspunt te nemen. Het Nelson Mandela College is toe aan een verbeteringsimpuls voor het onderwijs. Hoe denkt het management over het vormgeven van het onderwijsbeleid? Welke veranderstrategie kiest men en hoe bereikt men de gewenste gedragsverandering? Om de dagelijkse praktijk echt te veranderen moet er in alle individuele hoofden, harten en handen een verandering plaatsvinden. De schoolleiding heeft hier een belangrijke taak. Schoolleiders geven niet alleen het goede voorbeeld maar sturen ook op gedrag. Hoe meer mensen meedoen hoe gemakkelijker en hoe inspirerender het wordt! Dat vraagt om een weloverwogen veranderingsaanpak, die begint bij de verandering van de schoolcultuur.

In het bijbehorende boekje (pdf-bestand) leest u naast het verhaal van het Nelson Mandela College, verdiepende theorie over cultuur in schoolorganisaties. In het boekje zijn ook reflectievragen opgenomen die u uitnodigen stil te staan bij soortgelijke ervaringen op uw eigen school en de door u gekozen interventies. Verder kunt u een test doen, waarbij u door het kiezen van de bij u horende uitspraken inzicht krijgt in de manier waarop u zelf een bepaalde schoolcultuur uitdraagt en deze daardoor ook in stand houdt. U vindt in het boek ook een uitgebreide lijst van mogelijke cultuurinterventies. Tot slot gaan we in op het type leiderschap dat een goede schoolcultuur onderhoudt en duurzaam maakt. Aan het einde van ieder hoofdstuk worden de belangrijkste punten nog eens kort weergegeven.

Inhoud
1. Inleiding
2. Een school in ontwikkeling
3. Cultuur in schoolorganisaties
4. Cultuurinterventies
5. Leidinggeven aan een professionele cultuur
6. Afsluiting

Uitgegeven door: Sdu Uitgevers
Spreker(s): Iko Doeland, Guido van Hoek, Hanna de Koning, Henny Molenaar, Marton de Pinth, Ingrid Verheggen, Maurice van Werkhoven
Speelduur: 0 uur 51 min

Grootte: 45 MB

ISBN: 9789461495655