Assortiment

Het hiernamaals - Een hoorcollege over dodencultus en onsterfelijkheidsgeloof in religie en cultuur - Etienne Vermeersch

Etienne Vermeersch behandelt verschillende vormen van dodencultus, dodengeloof en onsterfelijkheidsgeloof die door de eeuwen heen wereldwijd zijn ontstaan. Spreker(s): Etienne Vermeersch
€ --,-- Incl. btw
 Koop bij Luisterrijk.nl

Luisterfragment

De meeste culturen en religies kennen een vorm van dodencultus en dodengeloof: gedragingen en denkbeelden rond de doden en de dood. Zoals bijvoorbeeld het achterlaten van voorwerpen en sieraden in een graf, angst voor de doden en bidden voor de ziel van de overledene. In bepaalde culturen is ook een echte vorm van onsterfelijkheidsgeloof ontstaan: de overtuiging dat de persoon na zijn dood verder leeft en in dat bestaan de gevolgen ondergaat van zijn daden in het vorige leven.

Etienne Vermeersch behandelt verschillende vormen van dodencultus, dodengeloof en onsterfelijkheidsgeloof die door de eeuwen heen wereldwijd zijn ontstaan. Van de dodencultus van het oude Egypte tot het reïncarnatiegeloof in India. Van Plato’s idee over de ziel tot het leven na de dood in het zoroastrisme. En van het onsterfelijkheidsgeloof in het late judaïsme tot aan de kruisdood en verrijzenis van Jezus als de essentie van het christendom.

Bij het hoorcollege wordt een lijst met aanbevolen literatuur als pdf-bestand meegeleverd.

Inhoud
College 1: Dood en doden in oude culturen en religies
Hoofdstuk 1: Inleiding
Hoofdstuk 2: Dodencultus en dodengeloof
Hoofdstuk 3: Onsterfelijkheidsgeloof

College 2: Onsterfelijkheid in het judaïsme
Hoofdstuk 4: Dodengeloof in het vroege judaïsme
Hoofdstuk 5: Evolutie van de denkbeelden in het judaïsme

College 3: Onsterfelijkheid in het christendom
Hoofdstuk 6: De essentie van het christendom
Hoofdstuk 7: Het concept van plaatsvervangend lijden
Hoofdstuk 8: Dogmatische ontwikkelingen van het ziels- en opstandingsgeloof
Hoofdstuk 9: Wijsgerige besprekingen en besluit

Uitgegeven door: Home Academy
Oorspronkelijke uitgever: Home Academy
Spreker(s): Etienne Vermeersch
Speelduur: 3 uur 7 min

Grootte: 179 MB

ISBN: 9789085301486