Assortiment

Muoike klaptut - en oare koarte ferhalen - Ep van Hijum

In boek fol ferhalen, dy’t troch de bern sels betocht binne. Friestalig. Leeftijd: 10+ Spreker(s): Ep van Hijum
€ --,-- Incl. btw
 Koop bij Luisterrijk.nl

Luisterfragment

Groep 7 hat syn nocht fan dy saaie ûnderwerpen as "Het donkere bos" foar in opstel. Hoe betinkt juf it. De bern wolle it oars ha.

Ferhalen oer harsels en skreaun troch harsels. Spannende ferhalen, grappige ferhalen... échte ferhalen!
En mei dy ferhalen wolle se ek noch wat bysûnders dwaan.
Wat dat is? Dan silst nei it boek hearre moatte...

Inhoud
1. Tsja, wat dan
2. It swit op e foarholle
3. Dit moat oars
4. In drokte fan komsa
5. Nuver, hear
6. Geartsma de utjouwer
7. Fereale a
8. Fereale b
9. It ferhaal fan in skriuwer
10. Gong sette a
11. Gong sette b
12. Op it matsje a
13. Op it matsje b
14. Tariedingen foar it feest a
15. Tariedingen foar it feest b
16. Hier mei poddestuollen a
17. Hier mei poddestuollen b
18. It liket der op
19. Foarlesjun a
20. Foarlesjun b
21. Sawat eintsjebeslut a
22. Sawat eintsjebeslut b
Uitgegeven door: Audiofrysk
Oorspronkelijke uitgever: Koperative Utjouwerij
Spreker(s): Ep van Hijum
Speelduur: 2 uur 25 min

Grootte: 132 MB

ISBN: 9789460381003