Ybo Buruma

Prof. mr. Ybo Buruma (1955) is een van de bekendste strafjuristen van Nederland. Hij is hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en tevens decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aldaar. Voorts is hij redacteur van het Nederlands Juristenblad. Buruma volgde zijn middelbare schoolopleiding aan het Christelijk College Nassau-Veluwe in Harderwijk.

Hij publiceert over uiteenlopende onderwerpen als opsporingsmethoden, slachtoffers, fraude, zedendelicten, georganiseerde misdaad en de europeanisering van het strafrecht. Daarbij maakt hij niet alleen van juridische, maar ook van sociaal-wetenschappelijke (criminologische) inzichten gebruik.

Buruma adviseert de Nederlandse overheid regelmatig. Hij was onder meer betrokken bij de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden (commissie Van Traa) en maakte in 2004 deel uit van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. In 2004 werd hij uitgenodigd de Tweede Kamer te informeren over de mogelijkheden van het Wetboek van Strafrecht om terrorisme aan te pakken. In de media geeft hij vaak uitleg over gerechtelijke uitspraken. Buruma is lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij is bovendien plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem.

Buruma is tevens lid van de Partij van de Arbeid. Hij zat voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 in de verkiezingsprogrammacommissie van deze partij. Hij is voorzitter van de Toegangscommissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (commissie Posthumus-II).
Meer info over Ybo Buruma Schuld, boete, risico, drama bij Luisterrijk.nl

Schuld, boete, risico, drama

Prof. mr. Ybo Buruma neemt u mee in de wereld van misdaad en strafrecht, van eind 19e eeuw tot heden. Een helder hoorcollege van meer dan 10 uur. Spreker(s): Ybo Buruma

Populaire tags