Riek Landman

Riek Landman (1936) publisearre yn 1988 har earste roman,Fuotprinten yn it sân. It soe de earste wêze fan in suksesfolle rige boeken. Tusken 1988 en 2005 publisearre se sân titels.

Mei de yn 1995 ferskynde roman In sterke frou sloech Riek Landman oare literêre wegen yn. Se publisearre diskear gjin spannend aksjeboek, mar in psychologyske roman oer de ferhâlding tusken mem en dochter.
Riek Landman Liet foar myn jonge

Liet foar myn jonge

Dizze sfearfolle roman smyt de lêzers werom op harren eigen gefoelens fan langst en dreamen en fan mooglikheden ta treast. Friestalig. Spreker(s): Hinke Wolthuizen

€ 7,50
Populaire tags