Marga Claus

Marga Claus (1955) is een Nederlandse auteur, die in het Fries schrijft. Een deel van haar werk is tevens in het Nederlands vertaald.

Marga Claus werd geboren te Leeuwarden en verhuisde als kind naar Easterein. Ze werd aan de Pedagogische Academie in Sneek opgeleid tot onderwijzeres, behaalde een onderwijsbevoegdheid in het Fries en volgde een post-hbo-opleiding volwasseneneducatie. Claus is in deeltijd werkzaam bij het Friesland College, waar ze Nederlands en computerles geeft. Verder houdt ze zich bezig met alfabetiseringswerk.
Populaire tags