Marga Claus

Marga Claus (1955) is een Nederlandse auteur, die in het Fries schrijft. Een deel van haar werk is tevens in het Nederlands vertaald.

Marga Claus werd geboren te Leeuwarden en verhuisde als kind naar Easterein. Ze werd aan de Pedagogische Academie in Sneek opgeleid tot onderwijzeres, behaalde een onderwijsbevoegdheid in het Fries en volgde een post-hbo-opleiding volwasseneneducatie. Claus is in deeltijd werkzaam bij het Friesland College, waar ze Nederlands en computerles geeft. Verder houdt ze zich bezig met alfabetiseringswerk.
Meer info over Marga Claus Bollman & Bollman bij Luisterrijk.nl

Bollman & Bollman

Mei Bollman en Bollman stelt Marga Claus as earste it beladen ûnderwerp 'crossdressing' of travesty yn de Fryske literatuer oan 'e oarder. Friestalig Spreker(s): Marga Claus

Populaire tags