Leopold

Leopold, (pseudoniem van L.C. Steenhuizen), was vertegenwoordiger bij Van Nelle. Mede door zijn rijmelarijen voor de liederenbundels van de filmvoorstellingen, kreeg de leiding van Van Nelle meer aandacht voor het talent van haar medewerker. In oktober 1919 ontving Steenhuizen een brief van de directeur met het verzoek sprookjes aan te passen voor verpakte koffie en plaatjes in de pakjes koffie te doen. Piggelmee verscheen in 1920 voor het eerst onder de naam Van het toovervischje, een oud sprookje opnieuw berijmd. Dit was gebaseerd op Van de visser en zijn vrouw naar Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. In 1923 werd dit gevolgd door Hoe Piggelmee groot werd.
Geen producten gevonden.