Assortiment

Froukje Annema

Froukje Annema-Noordenbos (1941-1998) woonde het grootste deel van haar jeugd in Bollingawier bij Oosternijkerk. Froukje schreef gedichten, boeken en toneelstukken.
Meer info over Froukje Annema Sûnder garânsje bij Luisterrijk.nl

Sûnder garânsje

Op yngeande wize is yn dizze roman beskreaun wat oer de frou dy't samar fan in sûn minske yn in kankerpasjinte wurdt en har neisten hinne komt en wat it betsjut fierder libje te moatten 'sûnder garânsje'. Friestalig Spreker(s): Grytsje Reitsma-Snoek