Froukje Annema

Froukje Annema-Noordenbos (1941-1998) woonde het grootste deel van haar jeugd in Bollingawier bij Oosternijkerk. Froukje schreef gedichten, boeken en toneelstukken.
Froukje Annema Sûnder garânsje

Sûnder garânsje

Op yngeande wize is yn dizze roman beskreaun wat oer de frou dy't samar fan in sûn minske yn in kankerpasjinte wurdt en har neisten hinne komt en wat it betsjut fierder libje te moatten 'sûnder garânsje'. Friestalig Spreker(s): Grytsje Reitsma-Snoek

€ 8,25
Populaire tags