Assortiment

Meer info over Friduwih Riemersma Klassikers yn de (Fryske) literatuer bij Luisterrijk.nl

Klassikers yn de (Fryske) literatuer

Sympoasium ûnder de titel 'Alde Meuk?' mei trije lêzings oer klassikers yn de Fryske literatuer. Friestalig Spreker(s): Fryduwih Riemersma, Tryntsje van der Steege, Eric Hoekstra