Assortiment

Akky van der Veer

Akky van der Veer waard yn 1943 berne yn Moarmwâld (no Damwâld). Se debutearre yn 1973 mei de roman Read hier en reinwetter. Nei in pear ferhalen foar folwoeksenen, wiene har folgjende publikaasjes de jongereinboeken Mooi waar op 'e Lemmer (1980), Swart op wyt (1985) enKoartsluting (1991). Har histoaryske belangstelling die bliken út de roman Grutte Wurden (1995), dy't him ôfspilet yn 'e tiid fan de Romeinen. It boek ferskynde ek yn it Nederlânsk en Dútsk en krige ferskate prizen.
Meer info over Akky van der Veer Kuneara bij Luisterrijk.nl

Kuneara

Hear Heimo - in regionale kening yn Romeinske tsjinst, rêdt Kuneara fan de marteldea en nimt har mei nei syn fersterke boarch op de Heimenberch. Friestalig Spreker(s): Akky van der Veer