Assortiment

De Traveliers - Yslik Aktyf - Anny de Jong

De famylje Travelier reizget de wrâld oer. Mei troch it wurk fan heit foar alderhanne projekten yn it bûtenlân komme Hidde en Fardau op plakken dêr't it aventoer om 'e hoeke leit. Friestalig. Leeftijd: 9+ Spreker(s): Anny de Jong
€ --,-- Incl. btw
 Koop bij Luisterrijk.nl

Luisterfragment

'Allegearre út de gongen,' brult er yn de ynterkom. Dan begjint er te sprinten. As George de beide tassen te pakken hat, fljocht er by de smelle treppens op mei yn elke hân in tas. It horloazje oan synlinkerpols tikket de lêste sekonden fuort. Hy rêdt it net. Mei de longen op knappen draaft er oer it dek. Mei in swaai goait er beide rêchsekken oer de reling. Se bliuwe in skoftke driuwen. Dan ferdwine se yn it wetter. It duorret noch alve sekonden as mei in knal it wetter omheech spuitet.

De Traveliers is in nije searje spannende en nijsgjirrige boeken foar bern fan 10 jier ôf. De famylje Travelier reizget de wrâld oer. Mei troch it wurk fan heit foar alderhanne projekten yn it bûtenlân komme Hidde en Fardau op plakken dêr't it aventoer om 'e hoeke leit.

Oare dielen fan de searje wurde skreaun troch Auck Peanstra en Jan Schotanus.

Inhoud
Haadstik 1: In fakansjeheit
Haadstik 2: In grotfol prikboerd
Haadstik 3: Wat in ald wiif
Haadstik 4: In pylsa med ollu
Haadstik 5: In lyts triuwke of?
Haadstik 6: Gjin reklame
Haadstik 7: In meunster op in bleat bil
Haadstik 8: Spierpine yn de kaken
Haadstik 9: Kinst net ien mear fertrouwe
Haadstik 10: In horloazje dat foarrint
Haadstik 11: In bytsje krap
Haadstik 12: It fljocht ut de han
Haadstik 13: Wy hawwe se te pakken of net?
Haadstik 14: In supermem
Haadstik 15: In plestikpude
Haadstik 16: Spikers mei koppen
Haadstik 17: In Fishermans Friendsuertsje
Uitgegeven door: Audiofrysk
Oorspronkelijke uitgever: Afûk
Spreker(s): Anny de Jong
Speelduur: 2 uur 28 min

Grootte: 152 MB

ISBN: 9789461497130