De kinderkaravaan - An Rutgers van der Loeff

Een ongelooflijk en waar gebeurd verhaal over de moed en het doorzettingsvermogen van zeven kinderen die helemaal alleen door het verre westen van Noord-Amerika trokken. Leeftijd: 12+ Spreker(s): Jan Donkers
€ 15,95 Incl. btw
 Koop als download


Luisterfragment

In 1844 trokken zeven kinderen helemaal alleen door het verre westen van Noord-Amerika, dat toen nog een gevaarlijke, ruige wildernis was. Ze waren op weg naar Oregon. Het werd een barre tocht langs ongebaande wegen, door hagel- en sneeuwstormen. Ze hadden geen voedsel en geen water, en 's nachts in de duisternis gloeiden de ogen van wolven.

Een ongelooflijk verhaal over moed en doorzettingsvermogen, dat écht gebeurd is! In 1976 werd An Rutgers van der Loeff Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar bijdrage aan de Nederlandse jeugdliteratuur.

Over dit luisterboek
Een vriend stuurde mij op een dag een Zwitserse krant waarin een klein artikel rood omcirkeldwas. In dat artikel stond iets merkwaardigs, overgenomen uit een Amerikaans blad.

Het was het korte verhaal van de tocht die de zeven kinderen Sager door het verre westen van Amerika maakten, toen het daar nog een eenzame gevaarlijke wildernis was. Ik kon me nauwelijks voorstellen dat dit verhaal echt gebeurd was; dit ongelooflijke kinderavontuur boeide mij zo dat ik op onderzoek uitgegaan ben. Eerst in de Amerikaanse voortrekkersgeschiedenis,daarna in oude dagboeken en brieven van pioniers, die in diezelfde tijdnaar het verre westen zijn getrokken. Er zijn onder andere een brief van de commandant van Fort Boise aan zijn moeder bewaard gebleven en een bericht van de beroemde zendelingdokterMarcus Whitman, die onder de indianen in het Columbia-dal heeft gewerkt. Hij bevestigt de aankomst van de kinderen.

Rond de zo verzamelde sobere, historische gegevens is dit verhaal opgebouwd. In de tijd dat dit verhaal speelt, was Noord-Amerika nog voor het grootste deel een onbekend en onontgonnen land. Alleen ontdekkingsreizigers en pelsjagers zwierven door de uitgestrektewouden, over de golvende prairies en door de woeste gebergten. Het moesten moedige mannen zijn die zich een weg zochten langs de paden die de dieren gemaakt hadden en langs de sporendie de indianen gevormd hadden. Maar wat ze ontdekten was hun het harde leven in de wildernis wel waard. Ze ontdekten niet alleen de onafzienbare buffelkudden op de eindelozevlakten, de legers van bevers in de schuimende stromen, het wild in de zwarte bossen op de berghellingen en de talloze indianenstammen die hier en daar in het onmetelijke land woonden.

Nee, ze ontdekten ook schitterende dalen en vruchtbare valleien, ze ontdekten een land dat immens en heerlijk was, vol verborgen pracht en schatten. Ze ontdekten een land dat ooit – het kon niet anders – bewoond zou worden door een welvarend en talrijk nageslacht, door eengrote, groeiende Amerikaanse natie.Na deze ontdekkers kwamen de pioniers, mannen en vrouwen met kinderen, die een nieuw leven in een nieuw land zochten. Het was in de tijd dat de Amerikanen van het oosten naar hetonontgonnen westen trokken om miljoenen en miljoenen nieuwe hectares land in Missouri in bezit te nemen.

Toen John Sager acht jaar oud was, kreeg ook zijn vader de trekkoorts. De familie laadde haar bezittingen in een huifkar, spande er vier ossen voor en trok in westelijke richting. Die lange tocht over de bergen, door de valleien en door de diepe wouden van halfAmerika was een geweldige ervaring voor de kleine John. De hele dag was hij in de buitenlucht, hij reed op een van zijn vaders twee paarden, of hij liep naast het voorste span ossen, soms dreef hij het vee op en als hij moe was, rustte hij uit onder de witte huif van de wagen. Tegen zonsondergang liet hij zijn ogen verlangend over het landschap dwalen in de hoop vóór zijn vader een goede kampplaats te ontdekken. Wanneer de ratelende wageneindelijk stopte onder een boom was hij de eerste om het terrein te verkennen, om water te zoeken van een kreek of bron, om hout bij elkaar te halen voor het vuur.

Terwijl zijn moeder het eten kookte, hielp hij zijn vader; de dieren moesten te drinken krijgen en voor de nacht worden vastgebonden. ’s Nachts sliep hij het liefst buiten op de grond, in zijn deken gerold, terwijl wilde vossenogen in de duisternis om het brandende vuur gloeiden en debomen als zwarte schimmen tegen de bleke hemel stonden. In de wagen suste zijn moeder de kleintjes als ze geschrokken waren van een krassende nachtuil in een boomtop. Na een helezomer van trekken kwamen ze aan bij de rivier de Mississippi. Daar gingen ze wonen. Niet ver van het voorpoststadje St. Louis zette vader Sager een stuk land af, rooide het, ploegde enbouwde er een blokhuis. Zo hadden ze weer een boerderij. John jaagde en viste, hij dwaalde rond met een oud geweer in de hand, hij ving een wasbeertje en temde het. Hij leerde degewoonten van de dieren kennen en hun geluiden nadoen: hij kon koeren als een duif, krassen als een uil en krijsen als een wilde kalkoen, hij kon huilen als een wolf en de hese bronstroepvan een hert nadoen. Hij leerde de indianen kennen die op hun pony’s en gehuld in dekens handel kwamen drijven met de blanke kolonisten. Hij maakte ook ruzies mee en leerdevechten, en hij was bijna nooit bang…

Maar hij zou niet groot worden in deze streek. Toen hij ruim dertien jaar oud was, kreeg zijn vader opnieuw het verlangen om verder te trekken. VaderHenry Sager droomde van nieuw land. Hij werd erdoor aangetrokken als door een magneet. Tot nog toe had hij het niet aangedurfd, zijn gezin was groot en de tocht was gevaarlijk. Maar de zomer ervoor – dat was in 1843 – was er voor het eerst een grote karavaan vanemigranten naar Oregon in het noordwesten gegaan en de meesten waren goed aangekomen.

Deze zomer zou er weer een karavaan gaan, en hij kon zijn land en boerderij goed verkopen aan nieuwelingen die uit het oosten kwamen. Hij durfde het nu wel aan. De toekomst van zijn kinderen zou in dat heerlijke land daarginds liggen, zijn droom zou werkelijkheid worden. Johnwas dertien jaar en acht maanden oud toen ze vertrokken…An Rutgers van der Loeff
Uitgegeven door: Rubinstein Audio
Oorspronkelijke uitgever: Uitgeverij Ploegsma
Spreker(s): Jan Donkers
Speelduur: 4 uur 53 min

Grootte: 233 MB

ISBN: 9789047608226