Tsjêbbe Hettinga

Tsjêbbe Hettinga (1949) werd geboren in het Friese dorpje Burchwert, bij Bolsward. Na de Pedagogische Academie studeerde hij Nederlands en Fries. Sinds 1982 woont hij in Leeuwarden. 

Hettinga vertaalde poëzie van Walt Whitman, Dylan Thomas en Derek Walcott naar het Fries. Hij schreef al langer gedichten voor zichzelf, toen hij in 1971 besloot aan een Friese literaire prijsvraag mee te doen. Hij won en ging op het literaire pad. Hij werd redacteur bij het Friese literaire tijdschrift Hjir en publiceerde een bundels in eigen beheer, samen met illustrator Jelle Kaspersma. 
Tsjêbbe Hettinga Evening / Equinox

Evening / Equinox

Deze uitgave bevat alle door dichter Tsjêbbe Hettinga eigenstemmig in het Fries voorgedragen gedichten uit de bundel Evening / Equinox. Spreker(s): Tsjêbbe Hettinga

€ 8,00