Mark van Twist

Mark van Twist is hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, een interuniversitair onderzoek- en opleidingsinstituut in Den Haag. Hij is daarnaast buitengewoon lid van het College van de Algemene Rekenkamer. In zijn onderzoek richt hij zich op de strategische dimensie van vraagstukken op het grensvlak van publiek en privaat. Voorheen was Van Twist onder meer directeur van Berenschot Procesmanagement BV, bijzonder hoogleraar Publiek-private samenwerking aan de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, directeur van een interfacultair onderzoeksinstituut aan de Technische Universiteit Delft, redactielid en free lance journalist bij een aantal vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften, en als voorzitter of lid betrokken bij diverse adviesraden en commissies in en rond het openbaar bestuur.
Geen producten gevonden.