Coen Schimmelpenninck

Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije studeerde rechten met hoofdvakken rechtsgeschiedenis en staatsrecht in Utrecht. Hij was gemeentearchivaris in Zutphen en Rotterdam en later directeur van het Historisch Museum en het Maritiem Museum te Rotterdam. Sinds 1991 is hij voorzitter van de Hoge Raad van Adel.
Geen producten gevonden.